NASZA KADRA


KIEROWNIK M - GOPS w Janowcu Wlkp.

mgr Joanna Malak

 


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Gaczkowska - Książkiewicz

 


PRACOWNICY SOCJALNI

Maria Siejkowska - Specjalista pracy socjalnej
Elżbieta Górska - Specjalista pracy socjalnej
mgr Katarzyna Sztylke - Specjalista pracy socjalnej
mgr Małgorzata Lisiecka -Specjalista pracy socjalnej
mgr Włodzimierz Lubawy - Specjalista pracy socjalnej

 


 

PRACOWNIK SOCJALNY EFS

Weronika Kryszak


DODATKI MIESZKANIOWE
DODATEK ENERGETYCZNY

mgr inż. Anna Romańska - Starszy r eferent d/s administracyjnych

 


 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

mgr Joanna Majchrzak - Specjalista d/s świadczeń rodzinnych
Anna Wiśniewska - Specjalista d/s świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

 


 

 

ASYSTENT RODZINY

mgr Kamila Pietrzak

 


 

 

OPIEKUNKI DOMOWE

Danuta Maćkowska
Małgorzata Kozłowska
Ewa Staniewska
Krystyna Olińska