SPRAWOZDAWCZOŚĆ


UCHWAŁA NR V/35/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w "Programie pomocy dziecku i rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski" za 2010 rok.

UCHWAŁA NR V/34/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2005 -2013" za 2010 rok.

UCHWAŁA NR V/33/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z działalności Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim za 2010 rok.