ŚWIADCZENIA RODZINNE
OD DNIA 1 LISTOPADA 2009 ROKU


1 liatopada 2009r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodu uzyskanego w 2008r. Do ustalenia dochodu niezbędne będą zaświadczenia z urzędu skarbowego a także zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych, w przypadku osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego. Od 1 listopada 2009r. dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 171,33 zł.

  • Zasiłek rodzinny i dodatki przysługują, jeżli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504,00 zł.

  • Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - dochód nie może przekroczyć 583,00 zł.

  • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje gdy dochód nie przekracza 583,00 zł.
RODZAJE ŚWIADCZENIA
KWOTA ŚWIADCZENIA
Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 68,00
Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 91,00
Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 98,00
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:
1.000,00 (jednoracowo)
400,00 m-nie
170,00 m-nie
lub 250,00 m-nie - gdy dziecko niepełnosprawne
60,00 m-nie dla dziecka do 5 r. życia
80,00 m-nie dla dziecka powyżej 5 r. życia
80,00 m-nie na 3 i kolejne dzieci
100,00 (jednorazowo)
50,00 m-nie (10 miesięcy w roku)
90,00 m-nie (10 miesięcy w roku)
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
520,00 m-nie
153,00 m-nie
ŚWIADCZENIA NIEZALEŻNE OD DOCHODU
1.000,00 (jednorazowo)