Witamy na naszej stronie.

31.12.2015 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Informacje | Wykaz punktów

28.12.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

20.12.2015 - SPOTKANIE WIGILIJNE WRAZ Z KIERMASZEM BOŻONARODZENIOWYM

FOTOGALERIA

15.12.2015 - SPOTKANIE WIGILIJNE WRAZ Z KIERMASZEM BOŻONARODZENIOWYM

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Janowcu Wlkp. i MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wlkp. serdcznie zapraszają na Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z deustacją potrwa wigilijnych, który odbędzie się dnia 20 grudnia 2015r o godz. 11:30 na Rynku w Janowcu Wlkp. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych spotkani odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wlkp. SERDECZNIE ZAPRASZAMY ORGANIZATORZY.

15.12.2015 - INFORMACJA DOTYCZĄCA DNIA WOLNEGO

Kierownik Miesjko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp. informuje, że w dniu 24.12.2015 (czwartek) tutejszy ośrodek będzie nieczynny w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 26 grudnia 2015r. (sobota).

ZARZĄDZENIE

05.12.2015 - MIKOŁAJKI

FOTOGALERIA

24.11.2015 - MIKOŁAJKI

PEŁNA TREŚĆ

05.11.2015 - HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

PEŁNA TREŚĆ

30.10.2015 - Warsztaty kulinarno-żywieniowe

Warsztaty kulinarno-żywieniowe przeprowadzone dnia 30 października 2015 roku w ramach Progrmu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2015.

FOTOGALERIA

07.10.2015 - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PEŁNA TREŚĆ

05.08.2015 - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, do końca lutego 2016, znajdą się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

05.08.2015 - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, do końca lutego 2016, znajdą się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od miesiąca września 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do końca lutego 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolski, osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Prócz wsparcia żywnościowego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, realizować będzie cykliczne działania wsparcie: psychologiczne, terapeutyczne, prawne, zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, udział w pracach społecznie-użytecznych, praca socjalna i działania na rzecz środowiska. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie). Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, z uwagi na brak organizacji pozarządowej, będzie samodzielnie zajmować się wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim objął wsparciem żywnościowym 336 osób.

18.05.2015 - SKARGI I WNIOSKI.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 8.30 do 15.00. Skargi i wnioski mogł być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

18.03.2015 - INFORMACJA-sprzęt rehabilitacyjny.

MGOPS w Janowiec Wlkp. uprzejmie informuje, że z dniem 2 marca 2015 roku została zawarta umowa partnerska z Gminą Żnin dotycząca nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych z Powiatowej wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

PEŁNA TREŚĆ

19.02.2015 - Akcja "TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW".

10.02.2015 - Pomoc żywnościowa.

01.02.2015 - Zaproszenie do projektu: Młodzi-Wykwalifikowani-Zatrudnieni.

30.12.2014 - Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

TREŚĆ ZAPYTANIA

18.12.2014 - Wigilia dla samotnych.

Fotogaleria

17.12.2014 - Gwiazdka dla niepełnosprawncyh.

Fotogaleria

05.07.2014 - Festyn integracyjny.

Fotogaleria

26.06.2014 - Zaproszenie na Festyn Integracyjny.

26.06.2014 - Wybór oferentów na Festyn Integracyjny.

Wybór oferentów

27.05.2014 - Kurs pielęgnacji i upiększania paznokci - Teoria i praktyka.

Fotogaleria

21.05.2014 - Zaposzenie do składania ofert.

Zapytanie o cenę dot. ciasta

Zapytanie o cenę dot. kiełbasy

Zapytanie o cenę dot. oprawy muzycznej

Zapytanie o cenę dot. zamków dmuchanych i zjeżdżalni

21.05.2014 - WYBÓR OFERTY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MGOPS.
W postępowaniu w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przylegającego przy MGOPS w Janowcu Wlkp. przy ul. Strzeleckiej 8 wybrano następującego oferenta:
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
JAN SZCZECHOWIAK
BIELAWY 51
88-430 JANOWIEC WLKP..

PEŁNA TREŚĆ

15.05-16.06.2014 - Spawanie metodą MAG.

Fotogaleria

9.05.2014 - Zaposzenie do składania ofert.
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przylegającego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp.

TREŚĆ ZAPROSZENIA

05-23.05.2014 - Kurs fryzjerski.

Fotogaleria

05.05.2014 - Kurs bukieciarstwa.

Fotogaleria

28.04.2014 - Zapytanie ofertowe - na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

TREŚĆ ZAPYTANIA

22.04.2014 - Zapytanie ofertowe - wycieczka nad morze

TREŚĆ ZAPYTANIA

14-24.04.2014 - Kurs komputerowy.

Fotogaleria

04.04.2014 - Kurs prawo jazdy kat. C.

Fotogaleria

3.04.2014 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 3: MGOPS.271.1.2014.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu "Uwierz w siebie - zacznij od nowa".

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

1.04.2014 - Kurs prawa jazdy kat. B - Teoria.

Fotogaleria

27.03-01.04.2014 - Szkolenie okresowe kierowcy z zakresu przewozu rzeczy.

Fotogaleria

27.03.2014 - ZAPYTANIE OFERTOWE: MGOPS.0700.118.2014.
Na organizację i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla uczestników Projektu "Uwierz w siebie - zacznij od nowa".

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

21.03.2014 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: MGOPS.271.1.2014.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzanie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu "Uwierz w siebie - zacznij od nowa".

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

23.02.2014 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY.
Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu „Uwierz w siebie – zacznij od nowa” o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęło następujące pytanie:
Zgodnie z SIWZ zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godz. między 8.00 - 17.00. W związku z tym, ile godzin dziennie może trwać szkolenie?

ODPOWIEDŹ

20.02.2014 - ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU USŁUGI. NR: 58580 - 2014.
na Organizację i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa.

TREŚĆ ZMIANY

19.02.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI. NR: 58580 - 2014.
Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

11.02.2014 - Spotkanie integracyjne.

Fotogaleria

30.01.2014 - ZAPROSZENIE.

ARCHIWALNE INFORMACJE

Przydatne adresy

Statystyki