Nasza kadra

KIEROWNIK M-GOPS w Janowcu Wlkp.

mgr Joanna Malak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Gaczkowska-Książkiewicz

PRACOWNICY SOCJALNI

Maria Siejkowska - Specjalista pracy socjalnej

Elżbieta Górska - Specjalista pracy socjalnej

mgr Katarzyna Sztylke - Specjalista pracy socjalnej

mgr Małgorzata Lisiecka -Specjalista pracy socjalnej

mgr Włodzimierz Lubawy - Specjalista pracy socjalnej

DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK ENERGETYCZNY

mgr inż. Anna Romańska - Starszy r eferent d/s administracyjnych

ŚWIADCZENIA RODZINNE

mgr Joanna Majchrzak - Specjalista d/s świadczeń rodzinnych

Anna Wiśniewska - Specjalista d/s świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

ASYSTENT RODZINY

Weronika Kryszak

mgr Kamila Pietrzak

OPIEKUNKI DOMOWE

Danuta Maćkowska

Małgorzata Kozłowska

Ewa Staniewska

Krystyna Olińska

Przydatne adresy

Statystyki