Świadczenia rodzinne

Od 1 listopada 2015 roku

1 listopada 2015r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodu uzyskanego w 2014r. Do ustalenia dochodu niezbędne będą zaświadczenia z urzędu skarbowego a także zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych, w przypadku osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego. Od 1 listopada 2015r. dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 208,83 zł.

* Zasiłek rodzinny i dodatki przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł.

* Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - dochód nie może przekroczyć 764,00 zł.

* Świadczenie w formie Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego przysługuje gdy dochód nie przekracza 764,00 zł.

* Świadczenie w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka przysługuje gdy dochód nie przekracza kwoty 1.922,00zł /osobę w rodzinie

RODZAJE ŚWIADCZENIA
KWOTA ŚWIADCZENIA
Na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 89,00
Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 118,00
Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 129,00

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

1.000,00 (jednoracowo)
400,00 m-nie
185,00 m-nie
lub 265,00 m-nie - gdy dziecko niepełnosprawne
80,00 m-nie dla dziecka do 5 r. życia
100,00 m-nie dla dziecka powyżej 5 r. życia
90,00 m-nie na 3 i kolejne dzieci
100,00 (jednorazowo)
63,00 m-nie (10 miesięcy w roku)
105,00 m-nie (10 miesięcy w roku)

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

1200,00 m-nie do 2015-12-31
1.300,00zł m-nie od 2016-01-01
520,00 m-nie
520,00 m-nie
153,00 m-nie

ŚWIADCZENIA NIEZALEŻNE OD DOCHODU

1.000,00 (jednorazowo)

Przydatne adresy

Statystyki