Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY - Od 1 listopada 2009 roku

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego - od 1 września 2006r. w wysokości 100,00 zł na dziecko. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego oprócz dokumentów podstawowych dołącza:

1) zaświadczenie szkoły, w przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej.

Przydatne adresy

Statystyki