Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY - Od 1 listopada 2009 roku

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ.

Od 1 września 2006r. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje w wysokości 80,00 zł. na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Przydatne adresy

Statystyki