Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Więcej o: Program Operacyjny Pomoc...

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje o terminach składania wniosków:

Więcej o: 500+ od lutego 2021