Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016.

Uprzejmie informuję,
że w dniu 22 marca 2017 roku o godzinie 11:00 i 13:30 organizowane  będą w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim, 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi. Warsztaty,
przeznaczone dla osób objętych wyżej wymienionym Programem, realizowane będą w ramach działań towarzyszących POPŻ  PODPROGRAM 2016.
Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.

Z poważaniem
Joanna Malak
Kierownik M-GOPS
w Janowcu Wielkopolskim