Drukuj

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. Dworcowa 11 realizuje zadanie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W ramach w/w Programu prowadzimy 5 Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie kujawsko – pomorskim: w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Mogilnie, Toruniu i Żninie. Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej najbliżsi mogą skorzystać z następujących form pomocy:

- pomoc specjalistyczna obejmująca: poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną, grupy wsparcia/terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  pomoc psychiatryczną;

- finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacje);

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat
za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

- pokrywanie kosztów zakupu żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej;

- finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.;

- zakup urządzeń i wyposażenia.

Ponadto świadczymy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla świadków przestępstwa i ich najbliższych.

Zapisy do specjalistów odbywają się telefonicznie pod nr tel. 793 865 694
(Pn – Pt 08.00 – 18.00, Sb 08.00 – 15.00) lub osobiście w każdym z 5 Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w godzinach pracy Pracowników Pierwszego Kontaktu .

Poniżej prezentujemy dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, działających na terenie województwa kujawsko - pomorskiego:

 1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Inowrocławiu
  ul. Dworcowa 11 (siedziba główna Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka)
  tel. 793 865 694 (dyżur telefoniczny Pn – Pt 08.00 – 18.00, Sb 08.00 – 15.00)
  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek  08.30 – 16.30
  Wtorek           08.30 – 16.30
  Środa             12.00 – 20.00
  Czwartek       08.30 – 16.30
  Piątek            08.30 – 16.30
  Sobota           09.00 – 13.00
 2. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy
  ul. Jarużyńska 9 (Fordon, siedziba Fundacji Pro Omnis)
  tel. 793 85 694 (dyżur telefoniczny Pn – Pt 08.00 – 18.00, Sb 08.00 – 15.00)

Godziny otwarcia:
Poniedziałek  13.00 – 20.00
Wtorek           08.00 – 15.00
Środa              12.00 – 19.00
Czwartek        08.00 – 15.00
Piątek             08.00 – 15.00
Sobota            08.00 – 12.00

 1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym w Mogilnie
  ul. Rynek 10 (siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  pokój nr 17 I piętro)
  tel. 793 85 694 (dyżur telefoniczny Pn – Pt 08.00 – 18.00, Sb 08.00 – 15.00)

Godziny otwarcia:
Poniedziałek  08.00 – 15.00
Wtorek          13.00 – 20.00
Środa             08.00 – 15.00
Czwartek       08.00 – 15.00
Piątek            08.00 – 15.00
Sobota           08.00 – 12.00

 1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym w Toruniu
  ul. Stokrotkowa 22 (siedziba CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne)
  tel. 793 85 694 (dyżur telefoniczny Pn – Pt 08.00 – 18.00, Sb 08.00 – 15.00)

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 13.00 – 20.00
Wtorek          08.00 – 15.00
Środa             08.00 – 15.00
Czwartek       08.00 – 15.00
Piątek            08.00 – 15.00
Sobota           08.00 – 12.00

 1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym w Żninie

ul. Browarowa 14 (siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
parter pokój nr 1 – sekretariat Poradni)
tel. 793 85 694 (dyżur telefoniczny Pn – Pt 08.00 – 18.00, Sb 08.00 – 15.00)

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 13.00 – 20.00
Wtorek          12.00 – 19.00

Środa             08.00 – 15.00
Czwartek       08.00 – 15.00
Piątek            08.00 – 15.00
Sobota           08.00 – 12.00

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości