Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) pn. „Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Szczegóły