Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”

Do projektu zapraszamy osoby młode (60 Kobiety i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie w tym:

 •  Osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (60 K i 40 M),
 •  Osoby z niepełnosprawnościami (1 K i 1 M),
 •  Osoby o niskich kwalifikacjach (30 K i 20 M),
 •  Osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, objęte wsparciem w programie,
 •  Osoby w wieku 15-29 lat.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Doradztwo zawodowe z IPD,
 2. Płatne szkolenie,
 3. 3 miesięczny staż płatny,
 4. Pośrednictwo pracy.

W RAMACH PROJEKTU GWARANTUJEMY:

 1. Stypendium szkoleniowe,
 2. Zwrot kosztów dojazdu,
 3. Wyżywienie na zajęciach szkolnych,
 4. Badania lekarskie,
 5. Ubezpieczenie NNW,
 6. Stypendium stażowe,
 7. Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Więcej informacji: ,Aktywizacja młodzieży NEET”