Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje o terminach składania wniosków:

 

Od 1 lipca 2021 będzie można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do:

-      Zasiłku rodzinnego oraz dodatków o zasiłku rodzinnego

-      Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

-         portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl,

-         platformy usług elektronicznych PUE ZUS,

-         systemów teleinformatycznych banków.

 

W LIPCU NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY BEZPOŚREDNIO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dopiero od 1 sierpnia 2021 r. wnioski o w/w świadczenia będzie można składać również bezpośrednio w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wielkopolski.