Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”

Do projektu zapraszamy osoby młode (60 Kobiety i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie w tym:

 •  Osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (60 K i 40 M),
 •  Osoby z niepełnosprawnościami (1 K i 1 M),
 •  Osoby o niskich kwalifikacjach (30 K i 20 M),
 •  Osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, objęte wsparciem w programie,
 •  Osoby w wieku 15-29 lat.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Doradztwo zawodowe z IPD,
 2. Płatne szkolenie,
 3. 3 miesięczny staż płatny,
 4. Pośrednictwo pracy.

W RAMACH PROJEKTU GWARANTUJEMY:

 1. Stypendium szkoleniowe,
 2. Zwrot kosztów dojazdu,
 3. Wyżywienie na zajęciach szkolnych,
 4. Badania lekarskie,
 5. Ubezpieczenie NNW,
 6. Stypendium stażowe,
 7. Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Więcej informacji: ,Aktywizacja młodzieży NEET”

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w 2021 roku będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia.

 

 

Od 1 lipca 2020 r. będzie można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

-          Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,

-          Świadczenia rodzinne,

-          Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

-          portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl,

-          platformy usług elektronicznych PUE ZUS,

-          systemów teleinformatycznych banków.

 

 

W LIPCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY BEZPOŚREDNIO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o w/w świadczenia będzie można składać również bezpośrednio w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wielkopolski.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

 

 

Warsztat odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Uprzejmie informuję,
że w dniu 23 lipca 2020 roku o godzinie 9:30 ,11:15 oraz 13:00 organizowane  będą

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim, 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, warsztaty kulinarno- żywieniowe.


Warsztaty przeznaczone są dla osób objętych wyżej wymienionym Programem, realizowane będą w ramach działań towarzyszących POPŻ  PODPROGRAM 2019.
Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.

Z poważaniem
Joanna Malak
Dyrektor M-GOPS
w Janowcu Wielkopolskim