Warsztat odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Uprzejmie informuję,
że w dniu 23 lipca 2020 roku o godzinie 9:30 ,11:15 oraz 13:00 organizowane  będą

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim, 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, warsztaty kulinarno- żywieniowe.


Warsztaty przeznaczone są dla osób objętych wyżej wymienionym Programem, realizowane będą w ramach działań towarzyszących POPŻ  PODPROGRAM 2019.
Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.

Z poważaniem
Joanna Malak
Dyrektor M-GOPS
w Janowcu Wielkopolskim

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w 2021 roku będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia.

 

 

Od 1 lipca 2020 r. będzie można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

-          Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,

-          Świadczenia rodzinne,

-          Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

-          portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl,

-          platformy usług elektronicznych PUE ZUS,

-          systemów teleinformatycznych banków.

 

 

W LIPCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY BEZPOŚREDNIO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o w/w świadczenia będzie można składać również bezpośrednio w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wielkopolski.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.), samorząd gminy przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.

Zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety, mającej na celu identyfikację przez przedstawicieli środowiska lokalnego problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania ww. Programu.

Wypełnione ankiety proszę zwrócić pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2020-06-06 lub osobiście w siedzibie MGOPS ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wielkopolski 

 

Z poważaniem

Joanna Malak

pdf.pngAnkieta