Szkolenie odbyło się 6 czerwca 2017r w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
W szkoleniu brali udział  członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych z Janowca Wlkp i Rogowa a także Policja z Janowca Wlkp i Rogowa. Szkolenie prowadzili policjanci z Wojewódzkiej Komendy Policji z Bydgoszczy.

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016.