Janowiec Wielkopolski; 2019-03-12

  Szanowni Państwo  

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie: art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) samorząd gminy przystąpił do opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zapraszam do wypełnienia załączonej ankiety, mającej pomóc w zdiagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie w naszej gminy. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania programu.

Wypełnioną ankietę proszę zwrócić pod nasz adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 8

88-430 Janowiec Wielkopolski

do dnia 2019-03-29.

pdf.pngAnkieta „Przemoc w rodzinie”HOT

Dyrektor 

Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej 

 

/-/ Joanna Malak

 

 

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym
Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje. że w
ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” przez 5 dni, tj.
18.02.2019 r. do 22.02.2019 r. pełnione będą dyżury prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00—14:00 w siedzibie
Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 14 oraz
Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ulicy Sądowej 2

 

 

OGŁOSZENIE

 o naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika

na stanowisko urzędnicze –  główny księgowy