Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.), samorząd gminy przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.

Zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety, mającej na celu identyfikację przez przedstawicieli środowiska lokalnego problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania ww. Programu.

Wypełnione ankiety proszę zwrócić pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2020-06-06 lub osobiście w siedzibie MGOPS ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wielkopolski 

 

Z poważaniem

Joanna Malak

pdf.pngAnkietaHOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPO jest zaniepokojony doniesieniami o nasilającej się w trakcie epidemii koronawirusa fali przemocy domowej. Wystosował list otwarty do osób jej doświadczających oraz ludzi z ich otoczenia. 

Rzecznik Praw Obywatelskich odbiera wiele alarmujących sygnałów dotyczących konsekwencji izolacji i kwarantanny dla poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą domową. Niepokojące są także doświadczenia innych państw. Potwierdzają one gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń przypadków przemocy domowej.

RPO zaapelował: "Razem powinniśmy stawić czoło temu problemowi. Mimo zagrożenia musimy pozostać wrażliwi na krzywdę innych. Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy mogą zrobić Ci krzywdę – zwróć się po pomoc. Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, aby nas chronić."

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

Serdecznie dziękujęmy Organizacjom społecznym za pomoc w jego opracowaniu oraz wsparcie merytoryczne.

Osobisty plan awaryjny

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. 

Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

Twoje bezpieczeństwo to priorytet. 

Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc! 

 1. Obserwuj zachowania osoby agresywnej: 

To ważne, żeby wiedzieć, jakie zachowania zapowiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się niebezpieczna dla Ciebie, Twoich najbliższych, dzieci. 

Jeśli awantury, krzyki nasilają się, jeśli coraz częściej słyszysz groźby pod swoim adresem, jeśli doświadczasz przemocy fizycznej np. szarpania, popychania, bicia, czy też zmuszania do seksu – to są sygnały, że przemoc się nasila i narasta. 

 1. Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo: 

Powiedz dzieciom, gdzie mogą szukać pomocy:

 • np. że mogą pukać do zaprzyjaźnionej sąsiada/ki,
 • naucz je numeru alarmowego,
 • porozmawiaj z nimi, że nie są one winne przemocy i kłótni,
 • ustalcie, gdzie znajduje się klucz do domu, jak otworzyć drzwi wejściowe, gdyby coś się stało,
 • upewnij się, że znają adres mieszkania, gdyby musiały wzywać służby. 
 1. Bezpieczne miejsce: 

Zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz znaleźć bezpieczne schronienie. 

Ważne, by nie znajdowały się tam żadne niebezpieczne narzędzia.

Unikaj kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty. 

Pod tym linkiem znajdziesz mapę, z oznaczeniami lokalnych organizacji i instytucji, które pomagają osobom doświadczającym przemocy. Jeśli nie znalazłaś na niej placówki w swojej okolicy, zadzwoń do najbliższego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia telefony znajdziesz tutaj lub lokalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Skontaktuj się z nimi, zapytaj jak mogą Ci pomóc.  

 1. Bądź przygotowany/a do ucieczki: 

Spakuj wszystko do podręcznej torby, trzymaj ją pod ręką, tak żeby w każdej chwili móc ją zabrać. Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:

 • Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty 
 • Leki 
 • Telefon 
 • Pieniądze/ karta płatnicza
 • Ładowarka
 • Numery ważnych telefonów 
 • Klucze do domu 
 • Obdukcje lekarskie (jeśli masz) 
 • Numery kont bankowych (zapisane)
 • Bielizna na zmianę 
 • Szczoteczka do zębów 
 • Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii: maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu)
 1. W sytuacji zagrożenia: 

Nie uciekaj od dzieci! One także mogą być zagrożone. 

Jeśli nie masz możliwości ucieczki, schowaj się w rogu pokoju. Skul się, osłaniając rękoma twarz i głowę. 

Postaraj się zawsze mieć przy sobie telefon z naładowaną baterią. 

Wzywaj pomocy: 997, 112. 

W telefonie komórkowym numer alarmowy zaprogramuj tak, żebyś mogła/mógł wybrać go jednym klawiszem. Poza telefonem policji warto mieć także pod ręką numery telefonu pogotowia ratunkowego, bliskiej Ci osoby oraz numer telefonu do schroniska, gdzie możesz uzyskać pomoc i wsparcie.  

Jeśli musisz wzywać pomoc w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej, zastanów się, czy zamiast wołania o pomoc nie krzyczeć PALI SIĘ! – co może okazać się skuteczniejsze.

Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a się boisz o swoje życie i zdrowie, domagaj się, aby sprawca przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Zyskasz w ten sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać pomoc. Pamiętaj, że mimo stanu epidemii służby mają obowiązek niezwłocznie reagować na przypadki przemocy domowej! 

 1. Poznaj swoich sojuszników:

Rozmawiaj z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w Twoim domu.

Opracuj wspólnie z nimi strategię postępowania na wypadek, gdybyś potrzebował/a ich pomocy. Pomocne może się okazać ustalenie słowa awaryjnego – jeśli go użyjesz, będą wiedzieli, że pilnie potrzebujesz pomocy.  

Spróbuj wypełnić poniższą listę, osób do których możesz zadzwonić po wsparcie: 

 • Przyjaciel/ciółka
 • Osoba z rodziny
 • Dzielnicowy/a
 • Zaufany nauczyciel/ka ze szkoły dziecka
 • Zaprzyjaźniony sąsiad/ka
 • Kolega/koleżanka z pracy, któremu ufasz
 • Organizacja społeczna, która Ci pomoże
 • Lekarz/lekarka, który Cię zna
 • (Jeśli masz) Twój prawnik/prawniczka

Więcej szczegółowych informacji oraz przydatne numery telefonów znajdą Państwo w poradniku poniżej.

Zachęcamy również do zapoznania się z:

 • Poradnikiem Centrum Praw Kobiet "Jak uwolnić się z krzywdzącego związku" KLIK
 • Petycją Centrum Praw Kobiet o kompleksowe włączenie kwestii ochrony przed przemocą domową do rozwiązań prawnych regulujących działania w epidemii KLIK
 • Poradnikiem Funkdacji Feminoteka o sytuacji prawnej osób doświadczających przemocy domowej w czasach koronawirusa  KLIK

Załączniki:

 1. Osobisty plan awaryjny
 2. List Rzecznika Praw Obywatelskich
 3. Grafiki pdf w formacie do druku

1.       Wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego:

pdf.pngWniosek - dodatek mieszkaniowyHOT

pdf.pngOświadczenie - dodatek mieszkaniowyHOT


 

2. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego:

pdf.pngWniosek - dodatek energetycznyHOT

 


3.   Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

pdf.pngZaświadczenie dochód uzyskanyHOT

pdf.pngOświadczenie dochód uzyskanyHOT

 

 

 

                                         Janowiec Wielkopolski dnia 20 maja 2020r

 

MGOPS.271.2 .2020

 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie

specjalistycznych usług opiekuńczych

 

    Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych”

 

Zamawiający:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 8

88 – 430 Janowiec Wielkopolski

tel. fax (52)3026068

 

Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych
( Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm)

 

I. Ogólny zakres wykonywania czynności :

1.

- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz. 1373 ze zm.):

 

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

(§ 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych Dz. U.z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm)

 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r, poz. 1878 ze zm.)

 

2.

- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (w tym terapia logopedyczna),

(§ 2 pkt. 1 lit a. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.zm)

 

II. Termin realizacji zamówienia: VII– XII 2020r.

Umowa zostanie zawarta od VII 2020r. po otrzymaniu dotacji.

 

Tryb postępowania: rozeznanie rynku.

Każdy oferent może złożyć swoją ofertę na jeden lub dwa zakresy usług określonych zapytaniem, lecz Zamawiający wymaga spełnienia warunków określonych przywołanym Rozporządzeniem i niniejszym zapytaniem.

 

III. Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający oceni i porówna złożone oferty kierując się kryterium :

 

1)   90 % - cena ( C )

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać 90 punktów. Pozostałym oferentom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ocena pozostałych ofert zostanie obliczona wg następującego algorytmu:

Liczba punktów C = najniższa cena : cena oferty badanej x 90

 

2)   10 % - roczne doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych ( D )

 

Oferent spełniający to kryterium może otrzymać 10 punktów,

 

 

Ostateczna punkowa ocena każdej oferty stanowić będzie sumę liczby punków przyznanych w każdym z kryteriów wg wzoru :

LP – łączna liczba punków

C – cena

D – doświadczenie

 

LP = C + D

 

W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

Niezbędne wymagania:

Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.).W/w usługi powinny być zgodnie z zaświadczeniem lekarskim przez : neurologopeda, oligofrenopedagog z kwalifikacjami nauczania muzyki i plastyki przedszkolnego w metodach  terapii behawioralnej oraz  kinesiotapingu w logopedii, fizjoterapeuta oraz fizjoterapeuta metoda NDT Bobath, oligofrenopedagog, tyflopedagog nauczyciel edukacji przedszkolnej – uprawnienia do terapii ręki oraz integracji sensorycznej.  

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.Oferta cenowa na wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych określonych niniejszym zapytaniem.

2. CV. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych  osobowych  na potrzeby  realizacji  zamówienia  stosownie do zapisu art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 26.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.U. UE. L 2016.119.1)

3.Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).

4.Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności
(w tym ew. potwierdzające roczne doświadczenie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych)

5. w przypadku złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych określonych w § 2 pkt. 1 lit. a) Zamawiający wymaga przedłożenia dokumenty potwierdzającego posiadanie przeszkolenia i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

V. Postanowienia umowne:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług specjalistycznych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolskim w ilości godzin w miesiącu określonych przez M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim na podstawie wydanych decyzji oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie:

1.      Indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego.

2.      Planu działań i realizacji działań terapeutycznych.

    3.  Karty czasu pracy osoby świadczącej usługi.

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia  bez zastrzeżeń Zamawiającego.

 

VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub przekazać pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługi specjalistyczne”.

Ofertę złożyć należy do dnia 29 maja  2020. do godz.10 00.

 

VII. Termin  i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 1 czerwca 2020r o godz. 10.00  w
Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim
ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno- prawna  lub umowa na świadczenie usług. W przypadku wybrania prawidłowo złożonej oferty Zamawiający skontaktuje się z oferentem w celu podpisania umowy na realizację zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Osoba do kontaktu ze strony  Zamawiającego:

         Joanna Majchrzak

 

 

doc.pngZałacznik nr 1HOT