Warsztat odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  

Uprzejmie informuję,
że w dniu
27 luty 2020 roku o godzinie 8:30 i 10:30 organizowane  będą

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim, 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, warsztaty kulinarno- żywieniowe.


Warsztaty przeznaczone są dla osób objętych wyżej wymienionym Programem, realizowane będą w ramach działań towarzyszących POPŻ  PODPROGRAM 2019.
Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.

Z poważaniem
Joanna Malak
Dyrektor M-GOPS
w Janowcu Wielkopolskim

Informujemy,

że dnia 24 grudnia 2019 r. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim będzie nieczynny.

W dnia 31 grudnia 2019 r. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim będzie czynny do godziny 12.00.

 

Dyrektor M-GOPS
/-/ Joanna Malak