Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje, że dnia 2020-03-19 od godziny 8.00 nastąpi wydawanie żywności unijnej – Podprogram 2019 Pomoc Operacyjna dla osób najbardziej potrzebujących.

Dyrektor M-GOPS
/-/ Joanna Malak

Terminy wypłat zasiłków/ świadczeń wypłacanych z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim:

Nasze życie może się zmienić w jednej chwili. Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całego życia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje,...kiedy ryzyko straty możemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem wyeliminować. Warto zawczasu o tym pomyśleć. Nie liczyć na to, że nam i naszym bliskim nic złego nigdy się nie przytrafi. Warto wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i tych, których kochamy. Warto spać spokojnie.

 

W imieniu „EURO-BIT” Sp. z o.o. oraz Instytutu Rozwoju i Innowacji „Euro- Konsult” Sp. Z o.o.  z siedzibą w Lublinie, realizatorów projektu pt. „Program indywidualnego wsparcia ,,Aktywni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: