ZARZĄDZENIE Nr 11/ 2017
KIEROWNIKA MIEJSKO_GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie organizacji naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

Szkolenie odbyło się 6 czerwca 2017r w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
W szkoleniu brali udział  członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych z Janowca Wlkp i Rogowa a także Policja z Janowca Wlkp i Rogowa. Szkolenie prowadzili policjanci z Wojewódzkiej Komendy Policji z Bydgoszczy.