OGŁOSZENIE
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniu :

14 listopada 2017 r. w godz. 8:00 do 12:30

ZARZĄDZENIE Nr 19/ 2017
KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie organizacji naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

Szkolenie odbyło się 6 czerwca 2017r w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
W szkoleniu brali udział  członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych z Janowca Wlkp i Rogowa a także Policja z Janowca Wlkp i Rogowa. Szkolenie prowadzili policjanci z Wojewódzkiej Komendy Policji z Bydgoszczy.

ZARZĄDZENIE Nr 11/ 2017
KIEROWNIKA MIEJSKO_GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie organizacji naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.