Pracownicy M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim.

 

DYREKTOR M-GOPS w Janowcu Wlkp.

mgr Joanna Malak

 

ROK PLIKI DO POBRANIA
2020  
pdf.pngOZPS 2020HOT
2019
pdf.pngOZPS 2019HOT
2018
pdf.pngOZPS 2018HOT
 
2017
pdf.pngOZPS 2017HOT
 
2016
pdf.pngOZPS 2016HOT
 
2015
pdf.pngOZPS 2015HOT
 
2014  
pdf.pngOZPS 2014HOT
2013  
pdf.pngOZPS 2013HOT
2012
pdf.pngOZPS 2012HOT
 
2011
pdf.pngOZPS 2011HOT
 

 

 

Dnia 2017-10-17 w godzinach od 11.00 oraz od 13.30 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim odbędą się warsztaty kulinarne dla osób skierowanych przez tutejszy Ośrodek do odbioru wsparcia w ramach POPŻ.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

1.    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego  przy współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje , iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło program „Wspieraj Seniora” który w okresie pandemii ma pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Program jest skierowany do osób powyżej 70 roku życia.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2009

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2010

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres zadań jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728)

Realizatorem Programu na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowcu Wielkopolski