Pracownicy M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim.

 

DYREKTOR M-GOPS w Janowcu Wlkp.

mgr Joanna Malak

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres zadań jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728)