Drukuj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego FEAD.

Pomoc żywnościowa jest jedną z najważniejszych form wsparcia dla osób najuboższych, ponieważ potrzeby w zakresie zaspokojenia głodu i pragnienia należą do podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka. Zaspokojenie ich na odpowiednim poziomie warunkuje inne aktywności.
Celem PO PŻ jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i przyczynianie się do włączenia społecznego.

PODPROGRAM 2016

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Janowcu Wielkopolskim  prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)  - Podprogram 2016.


DO KOGO SKIEROWANA JEST POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PODPROGRAMU 2016:

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryteria
PO PŻ znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,
•  Dla osoby samotnie gospodarującej – 1268 zł,
•  Dla osoby w rodzinie – 1028 zł.
 ZESTAW ŻYWNOŚCI  NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016:
•  makaron jajeczny – 5kg,
•  herbatniki – 2kg,
•  groszek z marchewką – 3,2 kg,
•  koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
•  gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
•  szynka drobiowa – 2,7 kg,
•  olej rzepakowy – 4l,
•  ryż biały – 5kg,
•  mleko UHT – 9l,
•  fasola biała – 3,2 kg,
•  powidła śliwkowe – 1,2 kg,
•  filet z makreli w oleju – 1,36 kg,
•  cukier biały – 4kg,
•  ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4kg,
•  szynka wieprzowa – 0,3 kg,
•  pasztet wieprzowy – 0,16 kg