Pracownicy M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim.

 

DYREKTOR M-GOPS w Janowcu Wlkp.

mgr Joanna Malak

ROK PLIKI DO POBRANIA
2019
pdf.pngOZPS 2019HOT
2018
pdf.pngOZPS 2018HOT
 
2017
pdf.pngOZPS 2017HOT
 
2016
pdf.pngOZPS 2016HOT
 
2015
pdf.pngOZPS 2015HOT
 
2014  
pdf.pngOZPS 2014HOT
2013  
pdf.pngOZPS 2013HOT
2012
pdf.pngOZPS 2012HOT
 
2011
pdf.pngOZPS 2011HOT
 

 

 

Dnia 2017-10-17 w godzinach od 11.00 oraz od 13.30 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim odbędą się warsztaty kulinarne dla osób skierowanych przez tutejszy Ośrodek do odbioru wsparcia w ramach POPŻ.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

1.    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego  przy współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje , iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło program „Wspieraj Seniora” który w okresie pandemii ma pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Program jest skierowany do osób powyżej 70 roku życia.

W szczególnych sytuacjach wsparcie może być udzielone seniorowi w wieku poniżej 70 roku życia. Wsparcie polega na dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby – zrobienie zakupów obejmujących:

·        Artykuły spożywcze ,

·        Środki higieny osobistej,

·         Leki itp.

Za zrobione zakupy płaci senior.

Wsparcie można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatną infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus wsparcia seniorów pod nr.

TEL. 22/ 505 11 11

Zgłoszenie z infolinii zastanie przekazane do właściwego ośrodka pomocy do realizacji.

Ponadto , Seniorzy z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski mogą dokonywać zgłoszeń na nr tel. MGOPS w Janowcu Wielkopolskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Tel. 52-30-26-068

Program realizowany jest od listopada do grudnia 2020r.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2009

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – wrzesień 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.     Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. d1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.     Sposób kwalifikacji:

  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1.     Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48 kg w tym:

1.      Artykuły warzywne i owocowe:

1.     groszek z marchewką 3,2 kg,

2.     fasola biała 3,2 kg,

3.     koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

4.     buraczki wiórki 1,05 kg,

5.     powidła śliwkowe 1,80 kg,

6.     sok jabłkowy klarowny 4l

2.     Artykuły skrobiowe:

1.     makaron jajeczny 4,5 kg,

2.     makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg

3.     ryż biały 3 kg,

4.     kasza gryczana 1,5 kg,

5.     herbatniki maślane 0,8 kg,

3.     Artykuły mleczne:

1.     mleko UHT 7 l,

2.     ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,

4.     Artykuły mięsne:

1.     szynka drobiowa 2,7 kg,

2.     pasztet wieprzowy 0,48 kg,

3.     filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5.     Cukier

1.     cukier biały 4 kg,

6.     Tłuszcze

1.     olej rzepakowy 4 l,

7.   Dania gotowe

1.     gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2.     Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.

3.     Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.     W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

5.     W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.     W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7.     Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne; 
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej  z 31 stycznia 2020, alej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2010

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres zadań jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728)

Realizatorem Programu na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowcu Wielkopolski

 

Informacje na temat projektu

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolski realizował projekt socjalny pn. „Integracja społeczna w Gminie Janowiec Wielkopolski w zakresie wspierania osób z obszaru wykluczenia społecznego”.

Czas trwania projektu

sierpień – grudzień 2018 roku

Cel główny projektu

Integracja społeczna w Gminie Janowiec Wielkopolski w zakresie wspierania osób z obszaru wykluczenia społecznego.

Cele szczegółowe projektu

Kształtowanie postaw pro - społecznych wobec osób z obszaru wykluczenia społecznego.

Edukacja społeczna i poszerzanie świadomości w zakresie kształtowania postaw otwartych w stosunku do osób  z obszaru wykluczenia społecznego.

Zorganizowanie różnych poziomów wsparcia adresowanego do grupy docelowej.

Integracja społeczna oraz pogłębianie wiedzy i działań związanych z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski w kontekście aktywizowania osób wymagających wsparcia społecznego.

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu było 35 osób, wytypowanych przez pracowników socjalnych, zameldowanych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski. Były to osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.

Działania i formy wsparcia

Festyn Rodzinny –  3 sierpnia 2018 roku

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 20 września 2018 roku

Wyjazd integracyjny do Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – 26 września 2018 roku

Lekcja makijażu – praktyczny seans obejmujący naukę makijażu dziennego, wieczorowego i okolicznościowego – 9 października 2018 roku

Warsztaty psychologiczne – 11 października 2018 roku

Kiermasz Świąteczny i Wigilia – zakończenie projektu – 16 grudnia 2018 roku

Ponadto pomoc finansowa w ramach zasiłków celowych oraz szeroko rozumiana praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu.

Zespół projektowy

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni i główny księgowy.

 

Galeria foto:

Kurs wizażu:
Kurs pierwszej pomocy:

Wyjazd integracyjny: