Mieszkańcy gminy Janowiec Wielkopolski mogą korzystać z pomocy:

Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 9  

87-100 Toruń 

Telefony: 56 659 13 99 lub 56 652 18 12

 

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów: w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika. W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

Link do strony internetowej:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/