Mieszkańcy gminy Janowiec Wielkopolski mogą korzystać z pomocy:

Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Zgodnie z Art. 9d. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te są skierowane na rozwiązanie konkretnego problemu.

Mieszkańcy gminy Janowiec Wielkopolski mogą korzystać z bezpłatnych porad w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie