Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r,  poz. 1507  ze zm.) w formie :

 

1) tymczasowego schronienia w noclegowni,

2) tymczasowego schronienie w schronisku dla bezdomnych,

3) tymczasowego schronienie w schronisku dla osób  bezdomnych z usługami,  

4) tymczasowe schronienie w formie ogrzewalni. 

Szczegóły zapytania: http://mgopsjanowiec.nbip.pl/mgopsjanowiec/?n_id=124&id=84

 

 

 

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) pn. „Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi”.
 
Załączniki:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje,

że od dnia 2019-07-08 w siedzibie tutejszego Ośrodka będą dostępne druki wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) i świadczenie Dobry Start (300+).

Więcej o: Świadczenie wychowawcze (500+) i...