Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje ,
że dnia 30 kwietnia 2021r. będzie nieczynny w zamian za święto 1 maja 2021r. przypadające w sobotę.

 

Dyrektor MGOPS

 

/-/ Joanna Malak

 

Informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Leśne Zacisze – 2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatów żnińskiego i mogileńskiego” nr projektu RPKO.09.03.02-04-0013/20 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partnerem wiodącym w niniejszym projekcie jest P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan, natomiast partnerami Gmina Gąsawa oraz Fundacja „Orkan”.

Więcej o: ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W...

Informujemy,
że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
Podprogram 2020 będą wydawane w dniach: 

Więcej o: Artykuły żywnościowe dla osób...