Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje o terminach składania wniosków:

Więcej o: 500+ od lutego 2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ogłosił konkurs pt.  „Stop Przemocy”. Udział w konkursie brali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Drugim. W konkursie brało udział 8 uczniów.

Więcej o: Stop Przemocy - konkurs

 

Na podstawie § 9 statutu MGOPS z dnia 27 grudnia 2017 oraz w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j DZ.U.2020r. poz. 1842 ze zm.) zarządzam co następuje :

Więcej o: KOMUNIKAT O OGRANICZENIU...