Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje, że dnia 2020-03-19 od godziny 8.00 nastąpi wydawanie żywności unijnej – Podprogram 2019 Pomoc Operacyjna dla osób najbardziej potrzebujących.

Dyrektor M-GOPS
/-/ Joanna Malak