MGOPS w Janowiec Wlkp. uprzejmie informuje, że z dniem 2 marca 2015 roku została zawarta umowa partnerska z Gminą Żnin dotycząca nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych z Powiatowej wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 

 

Zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem będącym realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

 

Od 1.11.2018r. do 31.10.2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł.

Od 1.11.2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.